Please enable JS
AYRICALIKLAR

AYRICALIKLAR

AYRICALIKLAR
Genel Koşullar ve Uygulama

A-ÜYELiK
AneMore Club üyeliği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşın üzerindeki bütün gerçek kişilere bireysel olarak açıktır; bu kişiler kurallara uydukları takdirde programa üye olabilirler. Üyelik tüzel kişilere veya diğer grup ya da acentelere açık değildir. 
Birden çok kişinin ortak başvuru yapması ya da aynı kişinin birden fazla başvuruda bulunması yasaktır.
İnternet üzerinden www.anemoreclub.com  web sitesi üzerinden kayıt yapan misafirlerimiz  üyelik yapmış olurlar. Program üyeliği; kişinin üyelik formunu doldurmasını takiben gerçekleştireceği ilk aktiviteyle başlar. Yapılan üyelik sonrası otellerimizde yapacağınız ilk konaklama harcaması puan kazandırır. Kazanılan puanlarınızı www.anemoreclub.com  sitesi aracılığı ile kontrol edebilme ve rzvanemon.com  sitesinden yapacağınız  konaklama  rezervasyonlarında kullanabilirsiniz.    Kazanılan puanlar başka bir kişiye devir edilemez.  Sadece  üyelik sahibi tarafından dilerse bir başkası adına da kullanılabilir.

B- Puan Kazanma ve Harcama
Puan kazanma işlemi, ancak AnemoreClub üyesi olan kişi tarafından gerçekleştirilir. Puan kazanabilmek için otellerimizde yapacağınız konaklama tutarı üzerinden puan kazanımı gerçekleşecektir . 
Aynı odada kalan iki veya daha fazla kişinin üye olması halinde yalnız birinin hesabına puan işlenebilecektir. Puanın hesaba geçmesi çıkış işlemi sonrası 2 iş günü içinde gerçekleşir.
Kazanılan puanlar Anemon otellerinin online rezervasyon kanalı olan Rzvanemon.com sitesindeki ödeme aşamasında Anemore Puan ile öde tuşu ile yapılır. AnemorePuan’lar, Rezervasyon tutarının tamamı için kullanılabileceği gibi, kısmi olarak da ödenebilecektir. 

C-DEĞİŞİKLİKLER VE SORUMLULUKLAR
Üyeler istedikleri anda, herhangi bir ihbar süresine uymaksızın yazılı başvuruda bulunarak AneMore Club programından ayrılabilirler. Anemon Turizm A.Ş. altı haftalık bir feshi ihbar süresi tanımak suretiyle üyeyle sözleşmeyi her zaman sebep göstermeksizin feshedebilir. Anemon herhangi bir neden göstermeksizin kampanyayı durdurma, uzatma ya da kampanyanın yürürlükteki koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Kazanılan puanların geçerlilik süresi 12 aydır. 12 ay içinde kullanılmayan puanlar silinir. Son puan kazanımı üzerinden 12 ay içinde yeni bir konaklama olmaması halinde AneMoreClub üyeliği otomatik olarak sonlanır ve birikmiş puanlar silinir.  
Anemon biriken puanların harcanması konusunda otel belirleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. 
Mücbir ve olağanüstü hallerden ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek ilave masraflar ve yükümlülüklerden Anemon sorumlu tutulamaz. 
AneMore programı kapsamında yapılan konaklama rezervasyonlarında giriş, çıkış saatleri, kanuni beyanların alınması, hizmete dahil olan ve olmayanlar hakkında belirlenmiş otel genel konaklama kuralları geçerlidir. Hizmetin  misafirden veya otel genel kuralları dışında gelecek taleplerden dolayı verilememesi halinde puan iadesi yapılamaz . 
AneMore Club üyesi olan kişiler işbu genel koşullarda belirtilen hususları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. AneMore Club üyesinin ne kadar puan kazandığını belirlemede tek yetkili olup, ihtilaf halinde Anemon’nun defter ve kayıtları esas alınacaktır. İşbu AneMore programın uygulanmasından doğacak ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabi olup, İzmir (Merkez) Mahkeme ve icra Daireleri yetkilidir . 
Toplam puanlarınızı, www.anemoreclub.com  sitesinden öğrenebilir ve her türlü bilgi için  bilgi@anemonhotels.com  ile iletişime geçebilirsiniz.

DESTEK

Destek talepleriniz için bilgi@anemonhotels.com adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz.